©2017 Agnes pub

דברים שקורים אצלינו

עמיר לב 2020

זה לא חורף אם עמיר לא מופיע באגנס.
עמיר לב, אחד מהיוצרים הבולטים והחשובים במוסיקה הישראלית העכשווית,
במופע אקוסטי .

21 בינואר 2020

אגנס הוד השרון