top of page

בקבוק אורח

מיקלר -stick a finger in the soil

פרטים:

4.6 % pale ale מרירות נמוכה יותר ואיזון גבוה יותר עם טעמי הלתת, שפה הרגישו לחמיים, קרמליים מעט ושמץ של סוכרייתיים

עוד דברים לדעת:

פיצ'

bottom of page